NAGRADNA IGRA

Pošaljite SMS poruku na broj 2224, u periodu od 05.11.2022. godine od 07:00 časova do 05.12.2022. godine u 12:00 časova, sa sledećim sadržajem: IME(razmak)PREZIME(razmak)MESTO PREBIVALIŠTA(razmak)BROJAČ RAČUNA na broj 2224, (primer: Petar Petrović Beograd 123456/123456PP). Sačuvajte original ili kopiju računa i isečak kao dokaz o kupovini.
Fiskalni račun, čiji se Brojač računa šalje, mora da bude izdat u radnjama trgovinskog lanca MERCATOR-S (u I DEA prodavnicama, RODA marketima i Mercator hipermarketima) u periodu trajanja nagradne igre uz ispunjavanje ostalih kriterijuma nagradne igre. Jedinstven Brojač računa sa fiskalnog računa može biti poslat SMS-om samo jednom. Svaki punoletni ucesnik nagradne igre ima pravo da posalje neogranicen broj SMS poruka, uz uslov da se u svakom pojedinacnom slucaju radi o drugom Brojaču računa sa fiskalnog isečka i da se to dešava u periodu trajanja nagradne igre. Cena poruke je kao u redovnom saobraćaju (MTS 3,60; Yettel 3,99; A1 3,48 i Globaltel 4,99 dinara). Učestovanjem u nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila.

Učesnici mogu dobiti više informacija o nagradnoj igri na internet stranici www.finishnagradnaigra.rs ili putem e-mail adrese: info@finishnagradnaigra.rs