NAGRADNA IGRA U RADNJAMA

Kupi minimum dva FINISH proizvoda u Mercator radnjama u periodu od 04.09. do 18.10.2023. sačuvaj račun, registruj se i

OSVOJI VREDNE NAGRADE

Pošalji SMS poruku sa unetim brojačem računa na broj 1919, u periodu od 04.09.2023. u 07:00 časova do 18.10.2023. u 12:00 časova (primer 123456/123456PP). Sačuvaj original ili kopiju računa kao dokaz o kupovini.

Period trajanja nagradne igre od 04 .09. 2023. do 18. 10. 2023.

*Fiskalni račun, čiji se brojač računa šalje mora biti izdat u Idea, Roda I Mercator prodavnicama u period trajanja nagradne igre uz ispunjavanje ostalih kriterijuma nagradne igre. Jedinstven Brojač računa sa fiskalnog računa može biti poslat SMS-om samo jednom. Svaki punoletni učesnik nagradne igre ima pravo da pošalje neograničen broj SMS poruka u periodu trajanja nagradne igre, uz uslov da se u svakom pojedinačnom slučaju radi o drugom Brojaču računa sa fiskalnog isečka i da su kupovina, kao i slanje sms realizovani u periodu trajanja nagradne igre. Cene poruke su kao u redovnom saobraćaju (MTS 3,60, Yettel 3,99, A1 3,48 i Globaltel 4.99 dinara). Učestovanjem u nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila.Učesnici mogu dobiti više informacija o nagradnoj igri na internet stranici www.finishnagradnaigra.rs ili putem e-mail adrese: info@finishnagradnaigra.rsFotografije nagrada su simbolične.